Hoe inschrijven voor een sociale koopwoning?

Per gemeente/stad, gelegen in ons werkgebied, bestaan er 3 inschrijvingsregisters, namelijk :

 • een inschrijvingsregister voor sociale woningen
 • een inschrijvingsregister voor sociale appartementen
 • een inschrijvingsregister voor sociale kavels

De inschrijvingskosten per inschrijvingsregister bedragen 50 EUR.

Men moet op datum van inschrijving aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • geen woning in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht hebben of gegeven hebben, uitgezonderd:

           - uw woning is onbewoonbaar of overbewoond

           - uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is)

           - relatiebreuk: u bezit samen met uw echteno(o)te een woning of bouwgrond in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal of u gaf uw eigendom volledig in vruchtgebruik

             erfpacht of opstal

           - schenking of erfenis: u bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom via een schenking of erfenis

 • u of één uw gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of perceel bestemd voor woningbouw werd ingebracht
 • inkomensgrens (gezamelijk netto-belastbaar inkomen laatste aanslagbiljet belastingen) :
  • alleenstaand : 38.146,00 EUR (kernstad Hasselt: 39.962,00 EUR)
  • alleenstaand mindervalide: 41.955,00 EUR (kernstad Hasselt: 43.952,00 EUR)
  • gezin: 57.213,00 EUR (kernstad Hasselt: 59.936,00 EUR)
  • verhoging per persoon ten laste: 3.809,00 EUR (kernstad Hasselt: 3.991,00 EUR)
  • minimum belastbaar inkomen: 9.546,00 EUR

U dient bij een bezoek je laatste aanslagbiljet van de belastingen bij te hebben.