Hoe inschrijven voor een sociale koopwoning?

Per gemeente/stad, gelegen in ons werkgebied, bestaan er 3 inschrijvingsregisters, namelijk :

 • een inschrijvingsregister voor sociale woningen
 • een inschrijvingsregister voor sociale appartementen
 • een inschrijvingsregister voor sociale kavels

De inschrijvingskosten per inschrijvingsregister bedragen 50 EUR.

Men moet op datum van inschrijving aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • geen woning in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht hebben of gegeven hebben, uitgezonderd:

           - uw woning is onbewoonbaar of overbewoond

           - uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is

           - relatiebreuk: u bezit samen met uw echteno(o)te een woning of bouwgrond in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal of u gaf uw eigendom volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal

           - schenking of erfenis: u bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom via een schenking of erfenis

 • u of één uw gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of perceel bestemd voor woningbouw werd ingebracht
 • inkomensgrens (gezamelijk netto-belastbaar inkomen laatste aanslagbiljet belastingen) :
  • alleenstaand : 39.229,00 EUR (kernstad Hasselt: 41.096,00 EUR)
  • alleenstaand mindervalide: 43.146,00 EUR (kernstad Hasselt: 45.200,00 EUR)
  • gezin: 58.837,00 EUR (kernstad Hasselt: 61.638,00 EUR)
  • verhoging per persoon ten laste: 3.917,00 EUR (kernstad Hasselt: 4.104,00 EUR)
  • minimum belastbaar inkomen: 9.817,00 EUR

U dient bij een bezoek je laatste aanslagbiljet van de belastingen bij te hebben.