Kopen

Duurzame voorzieningen

De Kleine Landeigendom tracht steeds energiezuinige en compacte woningen te bouwen. We hechten veel belang aan goede isolatie en ventaltie van woningen.

Alle woningen voldoen daarom uiteraard aan het opgelegde E-peil en S-peil volgens de huidige energieprestatieregelgeving.

Er zijn ook projecten die voorzien worden van energiebesparende systemen zoals een zonneboiler, die de bewoners gratis sanitair warm water levert. Een andere mogelijkheid is een regenwaterrecuperatiesysteem, dat het verbruik van leidingwater beperkt door aansluiting van toilet, wasmachine en buitenkraan op regenwater.