Lenen

Hoeveel lenen?

  • Bij de aankoop van een sociale koopwoning
  • Bij aankoop van een woning
  • Bij de aankoop van een woning met renovatie, verbetering of aanpassing 
  • Bij renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning
  • Bij behoud van eigen woning (na echtscheiding)

        Tabel met maximum leningsbedragen 

1) aankoop koopwoning 222.000 EUR      244.200 EUR - kernstad Hasselt

2) aankoop woning met of zonder renovatie

222.000 EUR 244.200 EUR - kernstad Hasselt
     
verhoging vanaf 3° persoon ten laste 11.100 EUR 12.300 EUR - kernstad Hasselt
verhoging éénmalig indien een kind jonger dan 6 jaar 11.100 EUR 12.300 EUR - kernstad Hasselt