Lenen

Hoeveel lenen?

  • Bij de aankoop van een sociale koopwoning
  • Bij aankoop van een woning
  • Bij de aankoop van een woning met renovatie, verbetering of aanpassing 
  • Bij renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning
  • Bij behoud van eigen woning (na echtscheiding of relatiebreuk)

        Tabel met maximum leningsbedragen 

1) aankoop sociale koopwoning

248.600 EUR     

273.500 EUR - kernstad Hasselt

verhoging vanaf 1° persoon ten laste

verhoging per kind jonger dan 6 jaar

 

12.500 EUR

12.500 EUR

 

 

 

13.700 EUR

13.700 EUR

 

2) aankoop woning met of zonder renovatie

248.600 EUR

273.500 EUR - kernstad Hasselt

verhoging vanaf 3° persoon ten laste

verhoging per kind jonger dan 6 jaar

12.500 EUR

12.500 EUR

13.700 EUR

13.700 EUR