Lenen

Hoeveel lenen?

  • Bij de aankoop van een sociale koopwoning
  • Bij aankoop van een woning
  • Bij de aankoop van een woning met renovatie, verbetering of aanpassing 
  • Bij renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning
  • Bij behoud van eigen woning (na echtscheiding of relatiebreuk)

        Tabel met maximum leningsbedragen 

1) aankoop sociale koopwoning

235.400 EUR     

259.000 EUR - kernstad Hasselt

verhoging vanaf 1° persoon ten laste

verhoging per kind jonger dan 6 jaar

 

11.800 EUR

11.800 EUR

 

 

 

13.000 EUR

13.000 EUR

 

2) aankoop woning met of zonder renovatie

235.400 EUR

259.000 EUR - kernstad Hasselt

verhoging vanaf 3° persoon ten laste

verhoging per kind jonger dan 6 jaar

11.800 EUR

11.800 EUR

13.000 EUR

13.000 EUR