Lenen

Rentevoet

De rentevoet van een lening bij het Vlaams Woningfonds (VWF) wordt berekend volgens een vrij ingewikkelde formule, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de marktrentevoet, met uw inkomen en uw gezinstoestand, met het soort verrichting waarvoor u leent en met de ligging van de woning.

Toch kan u uitgaan van volgende eenvoudige regels:

  • de rentevoet van een lening bij het Vlaams Woningfonds is lager dan de rentevoet van een gelijkaardige lening op de private markt
  • hoe lager uw inkomen, hoe lager de rentevoet van uw lening
  • leningen voor renovatieleningen zijn het goedkoopst
  • momenteel ligt de rentevoet van leningen die bij het VWF worden aangegaan tussen 1,6% en 2%.