Lenen

Veelgestelde vragen

Ik weet niet zeker of ik in aanmerking kom. Waar kan ik terecht voor meer informatie?                                                                                                                                                                                                     Kijk op www.vlaamswoningfonds.be of www.vlaamsewoonlening.be.

Kan ik bij mijn bank bijlenen als ik niet toekom met de sociale lening?                                                                                                                                                                                                                                       Je mag een aanvullende lening aangaan bij de bank als dat nodig is. Hou wel rekening met hogere rentevoeten. 

Kan ik ook lenen om de notariskosten te bekostigen?                                                                                                                                                                                                                                                               Notariskosten en registratierechten worden in principe beleenbaar. In de praktijk zal dit maar kunnen als er ruimte is binnen de geschatte waarde.

Wat is de duur van de sociale lening?

De duur is standaard vastgesteld op 25 jaar. In sommige gevallen kunnen we dat verlengen tot 30 jaar. Let wel, het krediet moet terugbetaald zijn voor de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Betalingsuitstel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Betalingsuitstel voor uw lening bedraagt standaard 12 maanden en kan enkel toegekend worden voor leningen op 25 jaar. Tijdens het betalingsuitstel dient u geen kapitaalsaflossingen te doen maar wel de verschuldigde intresten te betalen.