Lenen

Verbintenis

Wanneer u een lening bij het Vlaams Woningfonds afsluit, verbindt u zich ertoe om de woning gedurende de leningstermijn persoonlijk te bewonen. Het uitgangspunt is immers dat u woonbehoeftig bent wanneer u de lening aangaat. Precies daarom wordt de lening, met behulp van een zekere subsidie van de overheid, goedkoop aangeboden.

Wanneer u de woning verlaat, hebt u dan ook de keuze op de lening meteen volledig af te lossen (waardoor alle contactuele verbintenissen verbroken zijn) of ze verder af te betalen tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de kredietopening, verhoogd met 2 procentpunten.