Lenen

Voorwaarden

De voorwaarden zijn de volgende:

1) U dient meerderjarig (18 jaar) te zijn en in staat om zich contractueel te verbinden.

2) U of een gezinslid mag geen woning of een bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.

3) U of een gezinslid mag geen woning of een bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven hebben.

4) U of een gezinslid mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht op een woning of bouwgrond inbracht.

5) U moet beantwoorden aan de volgende inkomensgrenzen

  (zie uw gezamelijk netto-belastbaar inkomen vermeld op uw laatste aanslagbiljet): 

minimum inkomen

9.817 EUR

9.817 EUR - kernstad Hasselt
maximum alleenstaand 39.229 EUR 41.096 EUR - kernstad Hasselt
maximum met handicap zonder persoon ten laste 43.146 EUR 45.200 EUR - kernstad Hasselt
Alle andere gevallen 58.837 EUR 61.638 EUR - kernstad Hasselt
verhoging per persoon ten laste 3.917 EUR   4.104 EUR - kernstad Hasselt

We indexeren het inkomen volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar voor de aanvraag. De basis is de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft

Uitzondering op de eigendomsvoorwaarden:

- bij aankoop van een sociale koopwoning (u dient binnen een jaar na de aankoopakte te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde)

- bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van van volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht op een woning of bouwgrond (typisch bij erfenissen)

  (u dient binnen een jaar na de aankoopakte te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde)

- bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van van een woning waarop erfpacht of opstalrecht is gegeven

  (u dient binnen een jaar na de aankoopakte te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde)

 Meer informatie kan u vinden op www.vlaamswoningfonds.be