Riemst Vroenhoven Bloesemstraat sociale kavels

Gemeente: Riemst
Status project: opgeleverd
Aantal woningen: 11 sociale kavels
Begin & einde: 2017/2018

Project informatie

Aan de nieuwe verkaveling in Vroenhoven - Bloesemstraat voorziet de Kleine Landeigendom de realisatie van een sociale verkaveling van 11 loten (loten 1 tot en met 11)

De oppervlakte van de loten zijn de volgende: lot 1 - 405 m² /  lot 2 - 397 m² / lot 3 - 463 m² / lot 4 - 360 m² / lot 5 - 411 m² / lot 6 - 411 m² / lot 7 - 364 m² / lot 8 - 312 m² / lot 9 - 335 m² / lot 10 - 283 m² / lot 11 - 283 m². De kostprijzen variëren tussen 31.130 EUR en 50.930 EUR of 110 EUR/m² (notariskosten niet inbegrepen).

Er kan geen sociale lening bekomen worden voor de aankoop. Een belangrijke voorwaarde is dat de woning winddicht dient te zijn binnen de 4 jaar na datum aankoop. Het bouwvolume (binnenafmetingen) mag niet meer bedragen dan 550 m³ ter verhogen met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste waarbij het volume boven het maaiveld voor 100% meegerekend wordt en het volume onder het maaiveld voor 50%. De koper verbindt er zich toe de te bouwen woning gedurende 10 jaar persoonlijk te bewonen en niet te vervreemden. Een schadevergoeding kan opgelegd worden indien men zich niet houdt aan deze voorwaarden.

Alle sociale kavels zijn toegewezen.

 

Verkoopprijs woningen: tussen 31.130 EUR en 50.930 EUR (zonder notariskosten)
Grondprijs: 110 EUR/m²
Terug naar overzicht