St-Truiden Dellingwaide

Gemeente: Sint-Truiden
Status project: toekomstig
Aantal woningen:
Begin & einde:

Project informatie

Dit project in samenwerking met de CV Nieuw St-Truiden gelegen tussen de Jan Van Xantenlaan en de Dellingwaidestraat behelst een gemengd bouwproject van koopwoningen, huur- en koopappartementen. Men voorziet de bouw van 3 appartementsblokken met respectievelijk  15 huurappartementen (blok 3), 9 huurappartementen (blok 4) en 19 koopappartementen (blok 2). Tevens worden 6 sociale koopwoningen (blok 1) voorzien.

 

Dit project ligt voorlopig stil omwille van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Terug naar overzicht