Toegankelijkheidsverklaring

Kleine Landeigendom streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.kleinelandeigendom.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA), omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  1. Afbeeldingen beschikken niet overal over een alt tag door een beperking in ons Content Management Systeem. De inhoud van de afbeeldingen worden echter vaak beschreven in de bijgeleidende teksten.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? U kan een bericht sturen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@kleinelandeigendom.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen via info@kleinelandeigendom.be of op 012 23 68 68.