Wachtlijst

Raadpleeg je plaats op de wachtlijst.


Vanaf heden is het Vlareko Klantenportaal actief.

Via dit portaal kan je als kandidaat koper zelf je inschrijvingen raadplegen.

Vlareko Klantenportaal

Nog niet ingeschreven? Kom langs op ons kantoor. Meer informatie →