Kopen

Plichten

U bent verplicht uw woning gedurende 20 jaar persoonlijk te blijven bewonen. Kiest u ervoor de woning voordien te verlaten (verhuur / verkoop), dan zal de Kleine Landeigendom wederinkopen of moet u een "niet-afgeschreven overheidsinvestering" (=boete) terugbetalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

Koopt u een kavel aan, dan moet u er binnen 4 jaar een woning bouwen.