Kopen

Toewijzingen

Wanneer een sociale koopwoning klaar is voor verkoop, wordt het goed achtereenvolgens toegewezen aan:

 

1. een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied opnieuw moet gehuisvest worden

2. een kandidaat-koper met handicap of een gezinslid met handicap, enkel indien de woning aangepas gebouwd werd

3. een kandidaat-koper wiens woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt

4. de chronologische volgorde van inschrijving.

 

Sinds 04.04.2009 bepaalt de Vlaamse regering ( Besluit Vlaamse regering d.d. 6.02.2009) dat in uitvoering van de Vlaamse Wooncode er een voorrangsregeling geldt voor woonbehoeftige particuliere personen die beschikken over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

“Een woonbehoeftige particuliere persoon die een woning of kavel wil aankopen, beschikt over een voldoende band met de gemeente als hij voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

- gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of in een aangrenzende gemeente;

- op datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;

- op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.”