Kopen

Voorwaarden

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

1) U dient meerderjarig (18 jaar) te zijn en in staat om zich contractueel te verbinden.

2) U mag geen woning of een bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of vruchtgebruik hebben.

3) U moet beantwoorden aan de volgende inkomensgrenzen

  (zie uw gezamelijk netto-belastbaar inkomen vermeld op uw laatste aanslagbiljet):

 

minimum inkomen   9.546 EUR   9.546 EUR - kernstad Hasselt
maximum alleenstaand 38.146 EUR 39.962 EUR - kernstad Hasselt
maximum met handicap zonder persoon ten laste 41.955 EUR 43.952 EUR - kernstad Hasselt
Alle andere gevallen 57.213 EUR 59.936 EUR - kernstad Hasselt
verhoging per persoon ten laste   3.809 EUR   3.991 EUR - kernstad Hasselt

Meer informatie kan u vinden op www.vmsw.be