Kopen

Voorwaarden

De voorwaarden zijn de volgende:

1) U dient meerderjarig (18 jaar) te zijn en in staat om zich contractueel te verbinden.

2) U of een gezinslid mag geen woning of een bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.

3) U of een gezinslid mag geen woning of een bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven hebben.

4) U of een gezinslid mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht op een woning of bouwgrond inbracht.

5) U moet beantwoorden aan de volgende inkomensgrenzen

  (zie uw gezamelijk netto-belastbaar inkomen vermeld op uw laatste aanslagbiljet): 

minimum inkomen   9.546 EUR   9.546 EUR - kernstad Hasselt
maximum alleenstaand 38.146 EUR 39.962 EUR - kernstad Hasselt
maximum met handicap zonder persoon ten laste 41.955 EUR 43.952 EUR - kernstad Hasselt
Alle andere gevallen 57.213 EUR 59.936 EUR - kernstad Hasselt
verhoging per persoon ten laste   3.809 EUR   3.991 EUR - kernstad Hasselt

We indexeren het inkomen volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar voor de aanvraag. De basis is de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft

Uitzondering op de eigendomsvoorwaarden:

- uw woning is overbewoond of onbewoonbaar verklaard

- uw woning bevindt zich in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegestaan is

- bij relatiebreuk (u dient binnen een jaar na de aankoopakte te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde)

- bij schenking (u dient binnen een jaar na de aankoopakte te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde)

 Meer informatie kan u vinden op www.vmsw.be